Perfeksjoner vindusdekor med MICROPERFORMERT media.

Klart vindu

Rad en: fra utsiden
Rad to: fra innsiden

50%

For bruk på kjøretøy som trenger maksimal med sikt.

40%

Gri en fin balanse mellom sikt og budskap. "standard" på buss og kjøretøy.

30%

"Standard" Denne er mest brukt til de fleste applikasjoner.

20%

Denne gir maksimal opasitet i bildet, og fortsatt sikt ut.

Vanlig Vinyl

Vanlig Vinyl gir ingen gjenomsikt.

BlackBerry hovedkvarter før branding, UK

BlackBerry hovedkvarter wrapped i Contra Vision® Performace, UK

For enklest montering av ulaminert produkt, bruk R-Tape Digimask. Vi sparte 60% av tiden på vårt testprosjekt

- pål