IX Bond

IX-Bond

Monteringsvinkler for skjermvegger. Disse platekoblingene kommer i vinklene  60°, 90°, 135° og 180°. Kan brukes til plater med 3-10mm tykkelse.